Privacybeleid

REEF VF Company en FILOBLU S.p.A.

VF INTERNATIONAL S.A.G.L (hierna “REEF”) en FiloBlu S.p.A. (hierna ”FiloBlu”), hechten waarde aan het beschermen van je persoonlijke gegevens en het respecteren van je privacy.

Hieronder lees je hoe we dit doen:

 Onze plicht en jouw privacy:

Deze informatie heeft betrekking op jou als je al klant bij ons bent, als je geregistreerd bent op onze site, als je ingeschreven bent voor onze nieuwsbrief of als je onze website bezoekt.

 

INHOUD:

- Wie zijn wij

- Onze verantwoordelijkheid

- Jouw plichten

- Wanneer en hoe verzamelen wij je persoonlijke gegevens

- Het soort gegevens dat we verzamelen

- Om welke reden verzamelen wij je gegevens

- Gebruik van de site en beheer van de services

- Klantondersteuning

- Marketing

- Profilering

- Wat verstaan wij onder juridische basis

- Hoe verwerken wij je gegevens

- Je keuzes en je rechten

- Waar worden je gegevens opgeslagen

- Hoelang bewaren wij je gegevens

- Externe partijen die je gegevens kunnen verwerken

- Cookiebeleid

 

 

Wie zijn wij:

In het beheer van je gegevens met betrekking tot de activiteiten van registratie op de site en de verkoop van producten, zijn de eigenaars van de verwerking REEF, fiscaal/btw-nr. CH-514.4.028.163-8, met hoofdvestiging in Via Laveggio n.5, 6855 Stabio, Svizzera, en FiloBlu, , fiscaal/btw-nr 04274870288, met hoofdvestiging in Santa Maria di Sala (Ve) via Caltana 116/c die samen je gegevens verwerken op basis van specifieke overeenkomsten, waarover wij je op verzoek graag meer informatie geven.

In het beheer van je gegevens met betrekking tot reclame- en marketingactiviteiten is de eigenaar van de verwerking REEF die optreedt namens FIloblu als verantwoordelijke voor het uitvoeren van dergelijke handelingen.

Onze verantwoordelijkheid:

Als je al klant bent, geregistreerd bent of simpelweg de website www.reef.eu bezoekt, of als je ingeschreven bent voor onze nieuwsbrief, dan informeren wij je dat je gegevens rechtmatig zullen worden behandeld volgens onze beslissingen ten aanzien van de procedures en doelen van de verwerking.

 

Jouw plichten:

Wij vragen je slechts om deze informatie zorgvuldig te lezen om volledig op de hoogte te zijn van de procedures waarmee wij je persoonlijke gegevens verwerken.

 

Wanneer en hoe verzamelen wij je persoonlijke gegevens:

Zodra je interactie hebt met www.reef.eu, beginnen wij met het verzamelen van gegevens. De verzameling van je gegevens kan plaatsvinden door middel van jouw specifieke communicatie, of via de automatische procedure tijdens het gebruik van de website.

Hieronder kun je lezen hoe de gegevens worden verzameld:

 

GEGEVENS DIE JE ZELF DOORGEEFT

GEGEVENS DIE WIJ AUTOMATISCH VERZAMELEN

Je identificerende gegevens (naam, achternaam, geboortedatum, adres en e-mail)

X

 

Navigatie op de website

 

X

Je telefoonnummer

X (alleen als je dit zelf gegeven hebt)

 

Gebruik van www.reef.eu

X

X

Voltooien van bestellingen

X

X

Klantenservice

X

X (alleen het bestelnummer)

Marketingberichten (nieuwsbrieven enz.)

X (alleen met je uitdrukkelijke toestemming)

 

 

 

Het soort gegevens dat we verzamelen:

 

Adresgegevens

Je naam en achternaam, het verzend- en factuuradres, telefoonnummer, e-mailadres.

Identificerende gegevens

Je IP-adres, aanmeldinformatie, type en versie van de browser, tijdzone, typen plug-in, informatie over je geografische locatie met betrekking tot de plaats waar je mogelijk bent, besturingssysteem en versies daarvan, enz.

Gegevens met betrekking tot het gebruik van www.reef.eu

Je navigatie op de website www.reef.eu (Clickstream analysis), je weergaven van producten en services, tijden van het laden en antwoord van de pagina's, downloadfouten, duur van de navigatie, gedrag en andere handelingen enz.

Hoe zit het met gevoelige gegevens?

Wij verzamelen geen enkel type gevoelige gegevens die betrekking op jou kunnen hebben (dat wil zeggen die persoonlijke gegevens waaruit je raciale of etnische herkomst, politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigingen of lidmaatschap van vakbonden, genetische gegevens, biometrische gegevens, gegevens met betrekking tot gezondheid of seksueel leven of seksuele geaardheid kunnen worden afgeleid) .

 

Om welke reden verzamelen wij je gegevens?

Wij mogen je gegevens uitsluitend verwerken voor vastgelegde doelen en hoe dan ook, altijd bij aanwezigheid van een juridische basis die ons toelaat om dit te doen. Dit is waarom wij je gegevens verwerken:

Gebruik van de site en beheer van de services:

De gegevens worden verwerkt om registratie op de site, toegang en uitvoering van de services die gereserveerd zijn voor geregistreerde gebruikers mogelijk te maken, en het via de site verzenden van bestelling van producten die op de site staan met de daaruit voortvloeiende overeenkomst met FiloBlu van het betreffende koopcontract, inclusief eventuele administratieve en boekhoudkundige formaliteiten. In dit geval wordt de juridische basis gevormd door het contract en door het rechtmatige belang.

Klantondersteuning

Communicatie van de wijzigingen van onze services, klantenassistentie via live chat, telefoon of e-mail, met inbegrip van het corrigeren van eventuele bugs. In dit geval wordt de juridische basis gevormd door het contract.

Marketing

Je gegevens worden verwerkt voor het toesturen van reclamemateriaal en nieuwsbrieven, om activiteiten met betrekking tot commerciële informatie uit te voeren, via telefoon, SMS, elektronische post, evenals traditionele manieren (bv. het versturen van catalogi per gewone post), over de reclame- en commerciële initiatieven van www.reef.eu, voor het uitvoeren van marktonderzoek en onderzoeken naar klanttevredenheid. In dit geval wordt de juridische basis gevormd door jouw toestemming.

Profilering

Uitsluitend met het doel om je aanbiedingen te sturen die zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met je interesses, voeren wij enkele analyses uit op geaggregeerde gegevens, zonder profileringsactiviteiten uit te voeren op je specifieke gewoonten. In dit geval wordt de juridische basis gevormd door het rechtmatige belang.

In elk geval bestaat er geen enkel geautomatiseerd besluitvormingsproces dat betrekking heeft op jou.

Wat verstaan wij onder juridische basis:

De toestemming

Dit is de toestemming voor de verwerking van je persoonlijke gegevens voor een specifiek doel.

Je kunt altijd van gedachten veranderen!

Je kunt je toestemming op elk gewenst moment weer intrekken, door ons een e-mail te sturen op het volgende adres: privacy@filoblu.com, of door op de toets opt-out te klikken.

Als je besluit om je toestemming in te trekken en er zijn geen andere redenen die ons toestemming geven om je persoonlijke gegevens te verwerken, dan stoppen wij de verwerking. Als er echter een andere juridische basis bestaat waarop wij je gegevens mogen verwerken, dan gaan wij door met de verwerking, waarbij wij altijd je rechten respecteren.

Het contract

De verwerking van je gegevens is noodzakelijk voor de voorafgaande informatie voor de aankoop en voor het uitvoeren van het betreffende contract.

Rechtmatig belang

De verwerking van je gegevens is mogelijk op basis van onze rechtmatige belangen of die van derden, op voorwaarde dat deze niet prevaleren boven jouw rechten en vrijheden. Rechtmatige belangen kunnen betrekking hebben op:

 • het verzamelen van informatie over je gedrag op onze website en/of toepassingen;
 • het leveren, ontwikkelen en verbeteren van onze services;
 • ons in staat te stellen om onze services en onze aanbiedingen te verbeteren, te personaliseren of de wijzigen;
 • het verifiëren van de effectiviteit van onze marketingcampagnes;
 • de bescherming van gegevens te verbeteren.

Hoe verwerken wij je gegevens:

De verwerking van de gegevens vindt voornamelijk plaats via elektronische procedures, met uitzondering van de verzending van producten die ook kunnen worden uitgevoerd met handmatige instrumenten.

Je keuzes en je rechten:

Je keuzes

Je kunt besluiten om je gegevens niet door te geven

In dit geval kun je nog steeds navigeren op onze site, maar kunnen wij je geen enkele service leveren zonder je persoonlijke gegevens.

Je kunt cookies uitschakelen door de instellingen van je browser te veranderen

Je kunt cookies blokkeren door je browser zo in te stellen dat het bewaren van cookies wordt verhinderd. Je kunt cookies ook direct verwijderen uit de instellingen van je browser. Als je cookies uitschakelt, kunt je nog steeds navigeren op onze site, maar sommige van onze services werken dan mogelijk niet correct. Raadpleeg het cookiebeleid voor meer informatie.

Je kunt ons vragen om je gegevens niet te gebruiken voor marketingdoeleinden

Voordat wij beginnen met de verwerking, informeren wij je met betrekking tot onze eventuele intentie voor het gebruiken van je gegevens voor marketingdoeleinden en (als dit het geval is) van het betrekking van externe partijen. Je kunt je toestemming voor het ontvangen van reclameboodschappen intrekken door op de betreffende link te klikken die je in al onze berichten vindt, of door ons een e-mail te sturen op het volgende adres: privacy@filoblu.com.

Je rechten

Je kunt altijd je rechten uitoefenen door ons een e-mail te sturen op het volgende adres: privacy@filoblu.com.

Je hebt het recht op inzage in de informatie die betrekking heeft op jou

Hieruit vloeit het recht voort om ons om nadere informatie te vragen over:

 • de gegevenscategorieën die wij verwerken;
 • de doelen van de verwerking;
 • de categorieën van eventuele ontvangers aan wie de gegevens gecommuniceerd zouden kunnen worden;
 • de periode dat je gegevens bewaard worden, of als die er niet is, de criteria voor het vaststellen van die periode;
 • de andere rechten met betrekking tot het gebruik van je gegevens.

Wij zullen de informatie binnen een maand na je verzoek leveren, mits dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen (bijvoorbeeld de vertrouwelijkheid van een ander persoon of intellectuele eigendomsrechten) en mits er geen wettelijke verplichtingen zijn die dit verhinderen. Wij zullen je op de hoogte stellen in het geval dat wij je verzoek om dergelijke redenen niet kunnen inwilligen.

Je hebt het recht op correctie van je gegevens als deze onjuist of verouderd zijn

Je hebt het recht op verwijdering van je gegevens (recht om vergeten te worden)

Je kunt ons op elk gewenst moment verzoeken om de persoonlijke gegevens die wij in ons bezit hebben te verwijderen, in het geval dat het bewaren van je persoonlijke gegevens niet meer nodig is voor de doelen van de verwerking.

Je hebt het recht om je gegevens over te dragen aan een andere operator (overdraagbaarheid van gegevens)

Wij zullen je een kopie van je gegevens leveren in compatibele opmaak in het geval dat je ze wilt overdragen aan een andere operator. Op jouw verzoek en indien technisch mogelijk zullen wij de gegevens rechtstreeks overdragen aan de nieuwe operator. Wij zullen geen enkele overdracht doen in het geval dat de overdraagbaarheid van je gegevens tevens de verspreiding van persoonlijke gegevens van andere personen met zich meebrengt.

Je hebt het recht om je te verzetten tegen de door ons uitgevoerde verwerking van je gegevens

Je kunt je altijd wenden tot de toezichthoudende instantie om eventueel bezwaar te maken. Neem gerust contact met ons op voordat je dit doet! Wij lossen graag alle eventuele problemen met betrekking tot de verwerking van je persoonlijke gegevens op.

Je hebt het recht om je te verzetten tegen het gebruik van je gegevens door middel van geautomatiseerde beslissingen, met inbegrip van profilering

Wij kunnen je gegevens gebruiken om vast te stellen welke informatie mogelijk voor jou relevant is (bijvoorbeeld je gepersonaliseerde e-mails sturen op basis van je voorkeuren die wij verzameld hebben). Anders zullen wij je gegevens alleen gebruiken om je onze services te leveren.

Wij garanderen je rechten, ook als wij je persoonlijke gegevens verwerken namens derden

Als wij je gegevens verwerken namens derden, garanderen wij dat de vereisten met betrekking tot de uitoefening van je rechten zonder ongerechtvaardigde vertraging aan hen worden doorgegeven.

Welk beveiligingsniveau hanteren wij voor de verwerking van je gegevens?

Wij garanderen dat de verwerking van je gegevens met de maximale veiligheid gebeurt: wij hebben passende fysieke, informatica- en organisatorische maatregelen getroffen om de bescherming van je gegevens te verzekeren.

 

Wij moeten je er echter op wijzen dat:

 • Je geeft ons je gegevens door op eigen risico. Wij doen er alles aan, maar helaas bestaat er op dit moment geen gegevensoverdracht die 100% veilig is.
 • Houd je gebruikersnaam en wachtwoord altijd geheim, jij bent de enige die ze kent.
 • Als je het vermoeden hebt dat je gegevens gehackt zijn, nodigen wij je uit om onmiddellijk contact met ons op te nemen via privacy@filoblu.com.

 

Waar worden je gegevens opgeslagen?

Je gegevens worden verwerkt binnen de Europese Unie en Zwitsers en in de andere gegevensstructuren die beheerd worden door de hieronder genoemde externe partijen.

Vanaf het moment dat je ons je persoonlijke gegevens doorgeeft, geef je ons ook toestemming om deze te verplaatsen, op te slaan en te verwerken.

In het geval dat wij genoodzaakt zijn om je gegevens buiten de EU te verplaatsen en/of op te slaan, zul je hierover naar behoren geïnformeerd worden. Ook in dat geval zullen wij alle passende maatregelen nemen om maximale bescherming te garanderen.

 

Hoelang bewaren wij je gegevens?

Wij zullen stoppen met de actieve verwerking van je gegevens na 12 maanden na het laatste gebruik van de service of na het sluiten van je account, behalve als eventuele wettelijke verplichtingen (bv. verkoopfacturen) ons opleggen om je gegevens gedurende een langere tijd te bewaren. Voor de reclameactiviteiten die aan jou gericht zijn, waarbij je ons altijd kunt verzoeken om deze stop te zetten, bewaren wij je gegevens gedurende een maximale periode van 24 maanden vanaf je inschrijving voor de service.

 

Externe partijen die je gegevens kunnen verwerken:

Om onze online activiteiten te kunnen uitvoeren, zijn wij genoodzaakt om gebruik te maken van externe partijen voor het hosten van de toepassingen, communiceren met de clients, het beheren van e-mails enz. Wij verzekeren je dat deze samenwerking plaatsvindt met de beste bedrijven op de markt die dit type services leveren. Wij delen je gegevens alleen met hen wanneer dit noodzakelijk is om de maximale functionaliteit van onze services te garanderen en in overeenstemming met de veiligheidsmaatregelen en best practices die beschreven worden in deze Privacykennisgeving.

Neem voor meer informatie contact met ons op via privacy@filoblu.com

 

Cookiebeleid

Wij gebruiken cookies en andere technologieën om je de best mogelijke ervaring te bieden tijdens je navigatie. Tijdens je interactie met www.reef.eu plaatsen wij daarom cookies op je apparaat om bepaalde informatie op te slaan, waaronder je voorkeuren, het type apparaat dat je gebruikt, waardoor een zo efficiënt mogelijk gebruik van de site gegarandeerd wordt. Het is altijd mogelijk om de instellingen van je browser te wijzigen en cookies te weigeren. Sommige cookies worden automatisch verwijderd na afloop van de navigatiesessie (te weten sessiecookies), terwijl andere op de computers opgeslagen blijven (permanente cookies).

 

COOKIE POLICY

 

 

 

Pursuant to Provision no. 229 http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884 issued by the Personal Data Protection Authority on May 8, 2014, www.reef.eu provides the following information on cookies and on their functions, as well as instructions on how to disable them.

 

 

 

What are cookies?

 

 

 

Cookies are small text files that the sites visited by the user send and record on his/her PC or on any other device, even mobile, to be sent back to the original sites on the next visit.

 

Cookies are used for various purposes, for instance, to remember the user’s actions and preferences (such as, for instance, login data, selected language, font size, other display settings, etc.) so that they must not re-entered when the user returns to the same site or surfs from one of its pages to another; or to perform computer authentications, to monitor sessions and store information on the activities of user who access a site, and it can also contain a unique ID code that allows keeping track of the user’s surfing within the site for statistic or advertising purposes.

 

Cookies can be sent by www.reef.eu or also by different sites (the so-called “third party” cookies). Some operations cannot be carried out without using cookies that in some cases are technically necessary for the site to work.

 

 

 

Types of cookies found on the site www.reef.euand relevant functions

 

 

 

There are various types of cookies, according to their characteristics and functions:

 

- Technical cookies, which are used for the sole purpose of sending a communication on an electronic communication network, or in the measure strictly necessary to provide a service explicitly requested by the user. In other words, these cookies are indispensable to make www.reef.eu work, or necessary to perform activities that you have requested. This type of cookie can be found in our site;

 

- Navigation or session cookies, used to allow you to login in the reserved area of www.reef.eu or to make a purchase on our site. This type of cookie can be found in our site;

 

- Analytics cookies, used to collect information, in an aggregate form, on the number  of users of www.reef.eu and of the displayed pages (for instance, Google AdWords, Google Analytics and Mailchimp). Please, refer to the relevant policies that can change from time to time and that we recommend consulting every now and then, where you will find more detailed information:

 

 http://www.google.com/policies/technologies/ads/;

 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage;

 

http://mailchimp.com/legal/privacy/).

 

 

 

This type of cookie can be found in our site:

 

- Function cookies, which allow you to surf www.reef.eu at your best, according to already selected criteria and options (such as, for instance, your preferred language) so that you won’t have to select such option or the products you have chosen at every access, and they can be stored in the virtual trolley until your next visit to our site. This type of cookie can be found in our site;

 

- cookies of third parties, used by partners of www.reef.eu in order to display advertising banners of www.reef.eu when you are on other sites, showing you the latest products that you have looked at on www.reef.eu. While you browse on www.reef.eu, these cookies are used also to show you products that you might like or similar to those you have previously browsed, based on your previous navigation chronology. The use of these cookies does not imply personal data treatment, but it can enable your computer or other devices to connect and track down saved data: these cookies connect to the browser installed on your computer or on other devices used while browsing on www.reef.eu;

 

- profiling cookies, used to create user profiles in order to send advertising messages consistent with the preferences shown by the user during his/her navigation. Our site contains third party cookies that access user data only at aggregate level. Please, find here below the links to the privacy policies and relevant consent forms of such third parties, which can change from time to time and that we recommend consulting every now and then, where you will find more detailed information:

 

 

 

http://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/; http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

 

http://www.google.com/intl/it/policies/technologies/ads/; http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ .

 

http://legal.yandex.com/privacy/

 

https://www.adroll.com/about/privacy

 

http://www.criteo.com/privacy/

 

https://twitter.com/privacy?lang=it

 

https://support.twitter.com/articles/20170514-twitters-use-of-cookies-and-similar-technologies#

 

https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines

 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy;

 

https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy

 

https://www.facebook.com/help/cookies/?ref=sitefooter

 

 

 

All the above-described types of cookies can stay in your computer or mobile device for different times, according to their function.

 

The cookies stored in your computer or mobile device cannot be used to recall any of the data stored in your hard disk, transmit viruses, identify and use your e-mail address, or for purposes other than those described above.

 

 

 

How to modify cookie settings

 

 

 

You can set and manage your cookie preferences at any time, by selecting which cookies you want to authorize, block or cancel, totally or partially, through the settings of your browser (or the navigation program that you use).

 

Find here below the path to follow to manage the cookies from the following browsers:

 

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies

Safari: http://support.apple.com/kb/PH19255  

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en 

Firefox: http://support.mozilla.org/it-IT/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

 

 

 

For more information and details on the various types of cookies, their functions and characteristics, visit the free access sites, independent from www.reef.eu - www.AllAboutCookies.org and www.youronlinechoices.com.

 

To disable analytics cookies and prevent Google Analytics from collecting data on your navigation you can download the browser additional Component for disabling Google Analytics: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

We will store your cookie preferences thanks to a dedicated technical cookie with the characteristics specified in the previous table.

 

 

 

We inform you that blocking or cancel, totally or partially:

 

- technical cookies, could make it impossible to use our site, see its contents and use the relevant services;

 

- function cookies, could make some services or site functions unavailable or working incorrectly, forcing you to modify or manually enter some information or preferences every time you visit the site.

 

- of other cookies (analytics and profiling), will not affect the site efficiency.

 

Hoe kan ik cookies blokkeren?

Je kunt cookies blokkeren door eenvoudig de instelling op je browser te activeren die het mogelijk maakt om cookies te weigeren. Als je de instellingen van de browser gebruikt om cookies uit te schakelen, te weigeren of te blokkeren (inclusief de essentiële cookies), zal een deel van onze website niet volledig werken. In sommige gevallen zou onze website zelfs helemaal niet meer toegankelijk kunnen zijn. Wij informeren je bovendien dat als externe partijen cookies gebruiken, wij geen controle hebben of hun gebruik daarvan.

                                                                                                                                                                                   

 

Bedankt!

Bedankt dat je deze informatie hebt gelezen. Wij hebben geprobeerd deze zo eenvoudig, helder en transparant mogelijk te maken. In ieder geval streven wij altijd naar verbetering: als je suggesties hebt, schrijf ons dan gerust op privacy@filoblu.com

Deze informatie kan in de toekomst veranderen: elke wijziging zal via e-mail aan je doorgegeven worden, zodat je maximale controle over je gegevens kunt hebben.